TakeOff is een avond bijbelschool gebaseerd op de DTS   TakeOff is gebaseerd op het leerplan van de Discipelschap Training School (DTS), met als motto: "God kennen en Hem bekend maken". De eerste fase benadrukt het ‘God Kennen’; het wezen/karakter en de plannen van God, als Vader, Zoon en Geest: · hoe wij Zijn stem kunnen horen · de betekenis van de dood en opstanding van Jezus voor ons vandaag · het werk van de Heilige Geest in ons leven · wat Zijn plannen zijn voor de mensheid, de natiën en de wereld De tweede fase is gericht op ‘Hem bekend maken’: · door ons eigen leven als discipel · door onze relaties met anderen · in elke levensfeer, in de samenleving · en de wijde wereld in Lees meer... © TakeOff 2015 Made with MAGIX