In elke sessie komen een aantal componenten voor die een samenvattend geheel maken: · De koinonia (de gemeenschap) over de maaltijd · Aanbidding (voorbereiding van het hart) · Het woord (we leren je de bijbel inductief te lezen) · Les met toepassing (thuisopdracht) · Voorbede (hoe doe ik dat? toepassing naar de wereld) Een belangrijk onderdeel van de TakeOff zijn persoonlijke mentorgesprekken, deze gesprekken met je mentor zullen eenmaal in de 2 weken (voornamelijk per telefoon) plaatsvinden. Voorbeeld Schema 19.00 uur  maaltijd 19.30 uur  aanbidding 19.50 uur  bijbelstudie 20.10 uur  gebed 20.20 uur  koffie 20.35 uur  spreker 21.30 uur  werken in groepjes 22.00 uur  einde